Προηγμένες Υπηρεσίες

Προηγμένες Υπηρεσίες

Οι προηγμένες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε, προέρχονται από συνεργασίες που είχαμε με τις εταιρείες Apple Computer Inc. και Sun Microsystems Inc. στην περιοχή Σίλικον Βάλεϊ (Silicon Valley) της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών, και αφορούν τους τομείς της σχεδίασης και ανάπτυξης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Εξειδικευμένων Εφαρμογών (ASICs) καθώς και σχεδίασης και ανάπτυξης μικροεπεξεργαστών αντίστοιχα.

Προσφέρονται σε εταιρείες οι οποίες ως αντικείμενο έχουν, ή επιθυμούν να αποκτήσουν, τη σχεδίαση, ανάπτυξη ή παραγωγή μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων μεγάλης ολοκλήρωσης (VLSI).

Διακρίνονται σε υπηρεσίες για:

 • Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών και μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων
 • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μικροεπεξεργαστών
 • Προσομοίωση αρχιτεκτονικής σχεδίασης σε γλώσσα υψηλού επιπέδου (όπως π.χ. σε C++, Java, κλπ)
 • Λογική σχεδίαση και προγραμματισμό με χρήση γλωσσών HDL (Hardware Description Languages)
 • Σχεδίαση σε επίπεδο κυκλωμάτων
 • Σχεδίαση σε επίπεδο layout
 • Τεχνικές και τρόποι βελτιστοποίησης σχεδίασης
 • Χρονική ανάλυση
 • Δημιουργία περιβάλλοντων testing
 • Testing σε επίπεδο λογικής
 • Testing σε επίπεδο κυκλωμάτων
 • Τεχνικές για Formal Verification
 • Χρήση λογισμικών πακέτων CAD (Computer Aided Design)
 • Θέματα παραγωγής και επιλογή vendor
 • Δημιουργία ομάδας, σχεδιασμό και παρακολούθηση εργασιών για τον απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο (Lab bringup)

Ορισμένα από τα λογισμικά πακέτα CAD τα οποία αναλαμβάνουμε είναι:

 • Verilog-XL
 • VCS
 • Vera
 • Synopsys
 • Opus
 • SignalScan
 • Chrysalis (Avant!)
 • Motive
 • HSPICE

Κεντρική σελίδα