Οργάνωση Επιχειρήσεων και Θέματα Ποιότητας

Οργάνωση Επιχειρήσεων και Θέματα Ποιότητας

Εκμεταλλευτείτε την εμπειρία μας σε θέματα οργάνωσης καθώς επίσης και θέματα ποιότητας επιχειρήσεων, εάν έχετε λάβει την απόφαση να βελτιώσετε τους νευραλγικούς και πολύ σημαντικούς αυτούς τομείς της επιχείρησής σας.

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε:

  • Σχεδίαση και επίβλεψη επιχειρηματικών διαδικασιών
  • Σχεδίαση και επίβλεψη οδηγιών εργασίας
  • Δημιουργία επιχειρηματικών αναφορών (reports)
  • Θέματα που αφορούν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO
  • Θέματα που αφορούν την υποδομή ποιότητας EFQM
  • Σεμινάρια ποιότητας
  • Χρήση πακέτων λογισμικού για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας σας
  • Διαχείριση έργων των τμημάτων της εταιρίας σας
  • Πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων συμμόρφωσης

Κεντρική σελίδα