Πληροφοριακή Υποδομή Επιχειρήσεων

Πληροφοριακή Υποδομή Επιχειρήσεων

Έχει η επιχείρησή σας ανάγκη από μηχανογράφηση και πληροφοριακή υποδομή;

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να εκμεταλλευτεί τα ωφέλη που της προσφέρει η μηχανογράφηση των λειτουργιών της, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για:

  • Τον απαιτούμενο μηχανογραφικό εξοπλισμό που θα χρειαστεί
  • Δημιουργία εσωτερικού δικτύου
  • Ανάγκες διακομιστών (Servers) οι οποίοι χρειάζονται για ζωτικές λειτουργίες της εταιρείας (όπως e-mail, File sharing, Web server, Backup, Montoring, κλπ)
  • Στρατηγική λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Backup)
  • Χρήση πακέτων λογισμικού για την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των τμημάτων της εταιρίας, όπως λογισμικά τύπου CRM, ERP, HR, λογιστικά πακέτα, intranet εφαρμογές καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές οι οποίες πιθανώς να απαιτηθεί να αναπτυχθούν
  • Τηλεφωνικά κέντρα
  • Χρήση τεχνολογιών για απομακρυσμένη πρόσβαση (Remote access)

Κεντρική σελίδα