Ανάπτυξη Λογισμικού

Ανάπτυξη Λογισμικού

Εάν η επιθυμία σας είναι η ανάπτυξη λογισμικού (Client, Server-Client ή γενικότερα n-Tier εφαρμογές) μπορούμε να σας βοηθήσουμε με το να σας προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες αφορούν:

 • Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της υποδομής της λύσης
 • Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ανάπτυξης της λύσης
 • Τεχνικές συλλογής και ανάλυσης προδιαγραφών (όπως UML)
 • Τεχνικές και σχεδιασμό βέλτιστου προγραμματισμού
 • Τεχνικές και σχεδιασμό testing
 • Τεχνικές εγκατάστασης της λύσης

Οι άνωθεν υπηρεσίες προσφέρονται για ένα μεγάλο αριθμό ευρέως χρησιμοποιούμενων γλωσσών προγραμματισμού, όπως:

 • C
 • C++
 • Java
 • C#
 • Perl
 • Basic, Visual Basic
 • Pascal
 • Fortran

καθώς επίσης (για Web εφαρμογές):

 • HTML
 • ASP
 • ASP.net
 • XML
 • VBScript
 • JavaScript
 • CGI

Κεντρική σελίδα